Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro
 

Proiect SAFIR
Despre proiect
Obiective
Grup tinta
Activitati
Rezultate
Achizitii

Informare si consiliere
Despre
Documente utile
Medierea muncii
Antreprenoriat
Formare profesionala
Clubul Intreprinzatorilor
Contact

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
ORGANIZARE DE EVENIMENTE
Data publicarii anuntului: 19.11.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 25.11.2010, ora 16.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie ORGANIZARE DE EVENIMENTE, cod CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.
Obiectul contractului: Contract de prestare de servicii - ORGANIZARE DE EVENIMENTE pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara", respectiv servicii pentru evenimente, dupa cum urmeaza:
- 1 conferinta de informare si promovare lansare proiect
- 6 seminarii de informare si promovare a proiectului - aferente fiecarei serii de curs (eveniment de lansare oficiala de la inceputul fiecarei serii de curs, precum si asigurarea necesarului privind tratatia cursantilor pe perioada derularii acestora)
- 1 conferinta de inchidere si diseminare a rezultatelor proiectului
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Organizare de evenimente

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE (tonere, cilindru)
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii furnizorului de produse MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE (tonere, cilindru), cod CPV 30125000-1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare, 30125100-2 Cartuse de toner.
Obiectul contractului: Contract de furnizare de produse - MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE (tonere, cilindru), pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara".
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Cantitate: este specificata in documentatia ofertantului la punctul 5
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Consumabile-tonere

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE
Data publicarii anuntului: 17.12.2010

Camera de Comert si Industrie Hunedoara cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii furnizorului de produse MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE, cod CPV 30192 Accesorii de birou, 30193 Organizatoare si accesorii, 30234 Suporturi de memorie.
Obiectul contractului: Contract de furnizare de produse - MATERIALE CONSUMABILE - CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE, pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara".
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Cantitate: este specificata in documentatia ofertantului la punctul 5
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Consumabile-birotica

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
MATERIALE CONSUMABILE - PAPETARIE
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii furnizorului de produse - MATERIALE CONSUMABILE - PAPETARIE, cod CPV 30192700-8 Papetarie, 30199 Articole de papetarie si alte articole din hartie.
Obiectul contractului: Contract de furnizare de produse - MATERIALE CONSUMABILE - PAPETaRIE, pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara".
Specificatii tehnice: produse/articole de papetarie conform documentatiei ofertantului.
Cantitate: este specificata in documentatia ofertantului la punctul 5.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Consumabile-papetarie

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
AUDIT FINANCIAR EXTERN
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie AUDIT FINANCIAR EXTERN, cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara .
Obiectul contractului: Contract de prestare de servicii - AUDIT FINACIAR EXTERN pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara".
Specificatii tehnice: specificatii tehnice pentru auditarea unui contract de finantare in cadrul POSDRU.
Cantitate: servicii de auditare financiara conform documentatiei pentru ofertanti.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Audit financiar

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
EXPERTIZA CONTABILA
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie EXPERTIZa CONTABILa, cod CPV 79211000-6 Servicii de contabilitate - expertiza contabila.
Obiectul contractului: Contract de prestare de servicii - EXPERTIZA CONTABILA pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara".
Specificatii tehnice:
1. Realizarea evidentei contabile a proiectului.
2. Certificarea documentelor financiare aferente cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului.
Cantitate: conform documentatiei pentru ofertanti.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Expertiza contabila

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE PUBLICITARE
(pliant, flyere, afise, rollup, mape)
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie - EDITARE sI TIPaRIRE MATERIALE PUBLICITARE (pliant, flyere, afise, rollup, mape), cod CPV 79823000-9 Servicii de tiparire si livrare.
Obiectul contractului: Contract de prestare de servicii - EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE PUBLICITARE (pliant, flyere, afise, rollup, mape) pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara", respectiv servicii de tiparire si livrare materiale publicitare, dupa cum urmeaza:
- pliante: 200 buc.
- flyere: 1000 buc.
- afise: 100 buc.
- rollup: 2 buc.
- mape prezentare proiect: 160 buc.
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Materiale publicitare

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
INCHIRIERE SPATIU PUBLICITAR
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii prestatorului de servicii in cadrul contractului de achizitie INCHIRIERE SPATIU PUBLICITAR, cod CPV 79341000-6 - Servicii de publicitate .
Obiectul contractului: Contract de prestare de servicii - INCHIRIERE SPATIU PUBLICITAR pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara", respectiv publicare anunturi/articole/comunicate de presa in presa scrisa, dupa cum urmeaza:
- 30 anunturi
- 4 comunicate de presa
- 4 articole de presa
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro.
Documentatia de atribuire: Publicitate

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
REABILITARE/MODERNIZARE CLADIRI
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii executantului de lucrari - REABILITARE/MODERNIZARE CLADIRI, cod CPV 45453100-8 - Lucrari de renovare.
Obiectul contractului: Contract de executie de lucrari REABILITARE/MODERNIZARE CLADIRI, pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara".
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Reabilitare

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
INSTALATII TEHNICE (INSTALATIE TERMICA SI INSTALATII DE CLIMATIZARE - AER CONDITIONAT)
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii executantului de lucrari - INSTALATII TEHNICE (INSTALATIE TERMICA SI INSTALATII DE CLIMATIZARE - AER CONDITIONAT), cod CPV 45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala, cod CPV 45331220-4 - Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat.
Obiectul contractului: Contract de executie de lucrari - INSTALATII TEHNICE (INSTALATIE TERMICA SI INSTALATII DE CLIMATIZARE - AER CONDITIONAT, pentru proiectul "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din Judetul Hunedoara", dupa cum urmeaza:
1. Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala - cod CPV 45331100-7 - 1 buc.
2. Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat - cod CPV 45331220-4 - 2 buc.
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro .
Documentatia de atribuire: Instalatii

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
ALTE ECHIPAMENTE (Imprimanta, copiator)
Data publicarii anuntului: 17.12.2010


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 23.12.2010, ora 12.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii furnizorului de produse - ALTE ECHIPAMENTE (Imprimanta, copiator), cod CPV 30232120-1 Imprimante matriceale, 30121400-7 Copiatoare automate.
Obiectul contractului: Contract de furnizare de produse - ALTE ECHIPAMENTE (Imprimanta, copiator)
1. Imprimante matriceale - cod CPV 30232120-1: 1 buc.
2. Copiatoare automate - cod CPV 30121400-7: 1 buc.
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect, tel: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro.
Documentatia de atribuire: Alte echipamente

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
ECHIPAMENT SERVER SI SOFTWARE SERVER
Data publicarii anuntului: 01.03.2012


Camera de Comert si Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu sediul in Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod 330025, jud. Hunedoara, telefon 0254-212924, fax 0254-218973, e-mail office@ccihunedoara.ro, web site www.ccihunedoara.ro, in calitate de achizitor, invita operatorii economici interesati ca pana la data de 7.03.2012, ora 10.00, sa depuna o oferta in vederea selectarii furnizorului de produse - ECHIPAMENT SERVER SI SOFTWARE SERVER, cod CPV 48820000-2 - Servere, 48214000-1 - Pachete software pentru sisteme de operare de retea, 48761000-0 - Pachete software antivirus.
Obiectul contractului: Contract de furnizare de produse - ECHIPAMENT SERVER SI SOFTWARE SERVER
1. Servere - cod CPV 48820000-2: 1 buc.
2. Pachete software pentru sisteme de operare de retea - cod CPV 48214000-1: 1 buc.
3. Pachete software antivirus - cod CPV 48761000-0: 1 buc.
Specificatii tehnice: Caracteristici tehnice conform documentatiei ofertantului.
Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru selectie este: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 "Promovarea Masurilor active de ocupare" - Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Pentru solicitarea documentatiei de atribuire sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel.: 0254212924, fax: 0254218973, email office@ccihunedoara.ro, persoana de contact - Crinela Gafton, Manager proiect.
Oferta se depune in conformitate cu documentatia solicitata, la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod 330025, Localitatea: Deva, Tara: Romania.
CCI Hunedoara este beneficiara proiectului: "S.A.F.I.R. - Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara", ID 76526, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
SAFIR - 2011