Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro
 

Proiect SAFIR
Despre proiect
Obiective
Grup tinta
Activitati
Rezultate
Achizitii

Informare si consiliere
Despre
Documente utile
Medierea muncii
Antreprenoriat
Formare profesionala
Clubul Intreprinzatorilor
Contact
 
Activitati

Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor implementa următoarele activităţi:
A.1. Acreditarea ca şi furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
Acreditarea solicitantului ca şi Furnizor de servicii de informare şi consiliere şi ca şi furnizor de servicii de mediere pe piaţa internă a muncii.

A.2 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individuală şi/sau în grup.
Serviciile furnizate vor fi:

 • informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
 • stabilirea traseului profesional, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
 • consiliere profesională individuală şi de grup în vederea pregătirii participării la un interviu de angajare în vederea ocupării.

Subactivitatea 2.1 Selectarea grupului ţintă.
Subactivitatea 2.2 Furnizarea efectivă de servicii de informare, consiliere profesională individuală şi/sau de grup.

A.3. Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere şi organizarea burselor de locuri de muncă.
Serviciile furnizate vor fi:

 • realizarea şi actualizarea situaţiei locurilor de muncă vacante din zona ţintă a proiectului;
 • furnizarea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora;
 • organizarea unei Burse de locuri de muncă;
 • corelarea ofertei forţei de muncă a grupului ţintă cu cererea de pe piaţa muncii
 • preselecţia candidaţilor în conformitate cu cerinţele locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora
 • realizarea planurilor individuale de mediere.

Subactivitatea 3.1 Elaborarea şi actualizarea situaţiei locurilor de muncă vacante din zona ţintă a proiectului.
Subactivitatea 3.2 Selectarea şi pregătirea grupului ţintă pentru interviuri.
Subactivitatea 3.3 Organizarea Bursei de locuri de muncă.
    Subactivitatea 3.4 Intocmirea Planurilor individuale de mediere şi facilitarea angajării persoanelor asistate.

A.4. Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri care să includă servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.
Serviciile furnizate vor fi:

 • consultanţă pentru identificarea afacerii compatibile cu tipul de personalitate a persoanei asistate;
 • asistenţă pentru identificarea formei juridice potrivite pentru demararea unei afaceri;
 • asistenţă juridică pentru înregistrarea ca şi persoană juridică;
 • consultanţă în marketing, managementul firmei şi management financiar pentru conducerea şi promovarea afacerii.

Subactivitatea 4.1 Selectarea participanţilor la asistenţă pentru demararea unei afaceri.
Subactivitatea 4.2. Furnizarea efectivă de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru demararea unei afaceri.

A.5. Formare profesională, inclusiv prin tehnici şi metode moderne, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.
Serviciile furnizate vor fi:

 • curs de perfecţionare Vânzător – 2 serii, finalizate cu Certificate de absolvire;
 • curs de perfecţionare Management – 2 serii, finalizate cu Certificate de absolvire;
 • curs de specializare Metode de căutare a unui loc de munca şi autodezvoltare personală - 2 serii, finalizate cu Certificat de absolvire.

Subactivitatea 5.1 Promovarea cursurilor si selectarea cursanţilor.
Subactivitatea 5.2 Susţinerea efectivă a cursurilor.
Subactivitatea 5.3 Evaluarea şi susţinerea examenului de absolvire a cursurilor.Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
SAFIR - 2011